Badania laboratoryjne

Podstawowe badania laboratoryjne w weterynarii obejmują szereg testów niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia zwierząt.

Najczęściej wykonuje się badania krwi, które pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia zwierzęcia, wykryć anemię, infekcje, stan zapalny, zaburzenia metaboliczne czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów wewnętrznych.

Dodatkowo, bardzo ważne są badania moczu, które umożliwiają diagnostykę chorób układu moczowo-płciowego.

Badanie kału stosuje się przede wszystkim do wykrywania pasożytów.

Czasem konieczne jest także przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, biochemicznych czy histopatologicznych.

Wróć do Usług