Badanie RTG

Badanie RTG jest niezwykle ważne w weterynarii do oceny zdrowia zwierząt. Za pomocą tego rodzaju badania można sprawdzić stan kości i obserwować zmiany tkanek miękkich. RTG jest niezbędne do prawidłowej diagnozy w wielu przypadkach. Działanie promieniowania rentgenowskiego jest jednak szkodliwe zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Dlatego minimalizuje się jego użycie, aby uzyskać potrzebne zdjęcie.

Zdjęcia RTG są wykorzystywane w diagnostyce weterynaryjnej do oceny stanu kości, wykrywania złamań, diagnozowania problemów ortopedycznych, leczenia zębów, a także obserwacji zmian w płucach i tkankach miękkich.

Jest to również ważne narzędzie w diagnozowaniu nowotworów u zwierząt. RTG stosuje się także do oceny drożności układu pokarmowego oraz w przypadku połknięcia przez zwierzę niepożądanego przedmiotu.

Zdjęcie RTG wykonuje się w sposób podobny u zwierząt i ludzi, ale zwierzę trzeba trzymać przez chwilę, aby uzyskać stabilny obraz. Podczas badania ważne jest, aby właściciel zwierzęcia stosował odpowiednią ochronę osobistą. Przytrzymanie zwierzęcia trwa tylko kilka sekund.

Warto jednak pamiętać, że kobiety w ciąży, karmiące piersią, młodzież poniżej osiemnastego roku życia oraz pacjenci po lub w trakcie leczenia nowotworowego nie powinni przebywać w pobliżu zwierzęcia podczas badania.

Badanie RTG jest niebolesne i mało inwazyjne dla zwierzęcia. Chociaż promieniowanie może być szkodliwe, korzyści z prawidłowej diagnozy przeważają. Decyzję ws. zastosowania RTG podejmuje zawsze lekarz.

Czytaj o RTG na dysplazję bioder