Badanie echa serca

Badanie echa serca (echokardiografia) to nieinwazyjny test diagnostyczny stosowany w weterynarii do oceny struktury i funkcji serca zwierząt.

Dzięki wykorzystaniu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości, echokardiografia umożliwia lekarzom weterynarii dokładne zobrazowanie komór serca, zastawek i naczyń krwionośnych. Badanie to pomaga w wykrywaniu różnych schorzeń serca.

Jest to kluczowa metoda diagnostyczna, której wartość jest nieoceniona w monitorowaniu stanu serca zwierzęcia oraz planowaniu odpowiedniego leczenia.

Czytaj o kardiologii