Rozród zwierząt

Jako weterynarze odgrywamy ważną rolę w procesie rozmnażania zwierząt. Przyczyniamy się do ochrony gatunków zagrożonych i utrzymania zdrowia populacji zwierzęcych.

Korzystamy z różnych technik. Inseminacja sztuczna, techniki zapłodnienia in vitro, a także monitorowanie stanu zdrowia zwierząt w ciąży i zapewnianie odpowiedniego opieki neonatologicznej.

Wszystkie te działania pozwalają na kontynuację linii genetycznych, zwiększając bioróżnorodność i pomagając w utrzymaniu zdrowych populacji zwierząt na całym świecie.

Wróć do Usług